Blog

شرح دروس رشته زراعت و اصلاح نباتات

شرح دروس رشته زراعت و اصلاح نباتات

زراعت و اصلاح نباتات

Agricultural Engineering – Agriculture and Plant Breeding
معرفی کلی رشته :

برای دانلود کورس دسکریپشن این رشته کافیست به وب سایت ما سر بزنید.

برای دانلود شرح دروس انگلیسی این رشته فقط کافیست روی لینک زیر کلیک کرده و فایل کورس دیسکریپشن خود را بسازید و پس از پرداخت مبلغ دانلود نمایید.
از قابلیت های جذاب سیستم تولید فایل ما میتوان به موارد زیر اشاره کرد :