Blog

شرح دروس مهندسی هوافضا – مکانیک پرواز و کنترل

مهندسی هوافضا – مکانیک پرواز و کنترل

Aerospace Engineering – Flight and Control Mechanics
معرفی کلی رشته :

برای دانلود شرح دروس انگلیسی این رشته فقط کافیست روی لینک زیر کلیک کرده و فایل کورس دیسکریپشن خود را بسازید و پس از پرداخت مبلغ دانلود نمایید.
از قابلیت های جذاب سیستم تولید فایل ما میتوان به موارد زیر اشاره کرد :