Blog

شرح دروس رشته اپیدمیولوژی

شرح دروس رشته اپیدمیولوژی

معرفی کلی رشته :

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی شاخه ای از علوم پایه پزشکی و بهداشت است که سلامت فردی و اجتماعی جامعه را اندازه می گیرد و با گردآوری و تحلیل داده ها در سطح جامعه، توزیع آن ها و عوامل موثر بر آن ها را شناخته، درمان ها و راه حل ها را پیشنهاد داده و به ارزیابی خدمات واحدهای بهداشتی در سطوح مختلف می پردازد.

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی به شرح زیر می باشد:

  • مدیریت داده های بهداشتی و سلامتی و تحلیل آن ها در سطوح محیطی
  • تصمیم سازی و ارائه الگوهای مناسب بهداشت همراه با آزمون های کوچک اجرایی در سطح جوامع کوچک
  • همکاری در طراحی منشور اجرایی و فعالیت های کنترل کیفیت داده های بهداشتی
  • ارائه مشاوره در تصمیم گیری اجرایی و مدیریت بیمارستانی
  • ارائه مشاوره در مراحل مختلف تحقیق از طراحی تا استنباط
  • همکاری در طراحی منشور اجرایی و فعالیت های کنترل کیفیت داده های بهداشتی
  • مشارکت در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی پایه، بالینی و جامعه گر
  • آموزش اپیدمیولوژی، تدریس دانشگاهی و کارگاهی
  • آموزش به سطوح مختلف کارشناسان بخش سلامت

 

 

برای دانلود کورس دسکریپشن این رشته کافیست به وب سایت ما سر بزنید.

برای دانلود شرح دروس انگلیسی این رشته فقط کافیست روی لینک زیر کلیک کرده و فایل کورس دیسکریپشن خود را بسازید و پس از پرداخت مبلغ دانلود نمایید.
از قابلیت های جذاب سیستم تولید فایل ما میتوان به موارد زیر اشاره کرد :