Blog

شرح دروس رشته اقتصاد

شرح دروس رشته اقتصاد

معرفی کلی رشته :

اقتصاد یکی از وجوه مهم حرکت و پیشرفت کشورهاست و در کشورهای پیشرفته جهان به عنوان رشته های پیشتاز و ضروری کشور شناخته می شود؛ چراکه تربیت متخصصان اقتصادی اولین گام حرکت به سوی تعالی و موفقیت در یک کشور است. در ایران نیز این رشته یکی از رشته های پایه است که از داوطلبان سه گروه آزمایشی علوم انسانی، تجربی، و ریاضی می توانند در آن را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.

رشته اقتصاد زیرمجموعه علوم انسانی است و جزء رشته های راهبردی و اساسی در کشور به شمار می رود. دانشجویان رشته اقتصاد در دوران تحصیل خود با مبانی، اصول، چالش ها، و راهکارها و راه حل های اقتصادی و نظام های اقتصادی آشنا می شوند تا بتوانند با چیدمان درست و منطقی عناصر اقتصادی به بهترین شکل ممکن نیازهای انسان ها را تامین کنند.

هدف اصلی رشته اقتصاد بهینه سازی است؛ به این معنا که با توجه به منابع و محدودیت های آن بهترین انتخاب ها و کارها را انجام دهیم تا بیشترین منفعت را کسب کنیم. هدف از رشته اقتصاد تربیت متخصصانی است که بتوانند با کسب مهارت های لازم در دوران تحصیل خود، در موسسات و سازمان های مرتبط با حوزه اقتصادی مشغول به کار شوند.

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد  اقتصاد نظری

گرایش اقتصاد نظری به جنبه های محض تئوریک و نظری رشته اقتصاد می پردازد و پایه ها و اصول و مبانی اصلی رشته اقتصاد را مطالعه می کند، مانند مباحث اقتصاد خرد و کلان. درواقع می توان گفت دانشجویان گرایش اقتصاد نظری با اصول اقتصاد و مقدمه آن آشنا می شوند و برای ورود به دنیای اقتصاد دانستن این اصول ضروری است.

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد  اقتصاد بازرگانی

رشته اقتصاد بازرگانی به نظریه ها و مباحث و موضوعات اقتصاد در عرصه های بازرگانی و تجارت می پردازد و دانشجویان رشته اقتصاد بازرگانی با موضوعاتی مثل مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی، قوانین و مقررات مالیاتی کشور، مدل های تصمیم گیری در اقتصاد، و … آشنا می شوند.

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد  اقتصاد صنعتی

اقتصاد صنعتی به موضوعات و مباحث مربوط به اقتصاد در زمینه صنعت می پردازد و ناظر به تئوری ها و نظریه هایی است که مربوط به بخش صنعتی است و بیشتر با مباحث اقتصاد خرد در بخش صنعتی سروکار دارد. دانشجویان رشته اقتصاد صنعتی به مطالعه مسائلی مثل رقابتی یا انحصاری بودن بازار، روابط کار، مدیریت بنگاه های صنعتی، تحولات دنیای صنعت، و … می پردازند.

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد  اقتصاد حمل و نقل

رشته اقتصاد حمل و نقل به مطالعه مباحث نظری و تئوری در زمینه های حمل و نقل می پردازد. دانشجویان رشته اقتصاد حمل و نقل با مباحث مربوط به حمل و نقل شامل روش های حمل و نقل، نحوه ارزیابی خدمات حمل و نقل، نظریه های اقتصادی مرتبط و … آشنا می شوند.

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد  اقتصاد پول و بانکداری

گرایش اقتصاد پول و بانکداری یکی از شاخه های علوم اقتصادی است که به بررسی و مطالعه  مسائل و عملکرد بانک های داخلی و خارجی می پردازد. دانشجویان گرایش اقتصاد پول و بانکداری با مباحث مربوط به اسناد اعتباری ارزی، سیاست های پولی و مالی، تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی، و … آشنا می شوند.

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد  اقتصاد کشاورزی

در بسیاری از کشورهای دنیا کشاورزی برای به حرکت درآوردن اقتصاد چرخ دنده های مهمی به شمار می رود. رشته اقتصاد کشاورزی به مطالعه مسائل و موضوعات اقتصادی در بخش های مختلف کشاورزی می پردازد تا بتواند با درک درست مسائل، راه حل هایی را برای بهبود کشاورزی و اقتصاد ارائه دهد. دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با نباحثی چون توسعه کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی، مدیریت مزرعه، جامعه شناسی روستایی، و …. آشنا می شوند.

 

برای دانلود کورس دسکریپشن این رشته کافیست به وب سایت ما سر بزنید.

برای دانلود شرح دروس انگلیسی این رشته فقط کافیست روی لینک زیر کلیک کرده و فایل کورس دیسکریپشن خود را بسازید و پس از پرداخت مبلغ دانلود نمایید.
از قابلیت های جذاب سیستم تولید فایل ما میتوان به موارد زیر اشاره کرد :